0
3923719
LI3rpgEQ4ORiHBBtJ4rfM6kN/q6hDfM0g6UN/2SnceDH5zOdXqnoAocoMAuSrqxg
377369
Tính năng sản phẩm
Đăng ký sử dụng
0
Các tính năng của sản phẩm Thời khóa biểu

 • Không phải nhập các trường dữ liệu để xếp thời khóa biểu: lớp học, giáo viên, phân công giảng dạy...
 • Dùng được trong các trường có lớp học 2 buổi.
 • Dùng được trong các trường có phòng học bộ môn và phòng học đa năng.
 • Dùng được trong các trường THPT phân ban và THPT kỹ thuật.
 • Chức năng cảnh báo mâu thuẫn.
 • Xếp tự động hoàn toàn 100% một thời khóa biểu.
 • 5 phương án xếp thời khóa biểu dự phòng.
 • 4 cơ chế xem, tinh chỉnh dữ liệu.
 • In ấn 10 loại thời khóa biểu .
 • Thống kê dữ liệu với mẫu biểu thống kê đa dạng.
 • Đồng bộ thời khóa biểu lên website của nhà trường ngay lập tức sau  khi xếp xong.