3923719
LI3rpgEQ4ORiHBBtJ4rfMzD/cUX8yWCH90VYEJH0Ti0BynAZxltKGaNnW|mn3q3K
465459
Cài đặt ứng dụng TKB
0
0
 • Cài đặt ứng dụng TKB

.
 • Bước 1: Chuẩn bị Hệ điều hành (HĐH)
  Phiên bản TKB hiện tại chỉ cài đặt thích hợp với HĐH Window XP SP3 trở lên. Đối với máy đang sử dụng HĐH WinXP SP2, thầy/ cô vui lòng nâng cấp lên Win XP SP3 như sau:
 • Bước 2: Tải ứng dụng tại đây và chạy file TKB9.0.net_install.exe
 • Bước 3: Bắt đầu sử dụng      
  • Vào menu Start, tìm ứng dụng TKB sau khi đã cài đặt.
  • Đăng nhập bằng tài khoản đã gửi yêu cầu hoặc tài khoản admin trên Phần mềm quản lý trường học vnEdu của trường học đó.
  Lưu ý: Một tài khoản muốn đăng nhập và sử dụng ứng dụng TKB thành công cần phải có đủ các diều kiện sau:
  • Tài khoản này phải thuộc vào trường học đã gửi yêu cầu đăng ký sử dụng TKB (gói 1 năm hoặc gói dùng thử) và yêu cầu đó đãđược phê duyệt.
  • Tài khoản phải đước cấp quyền sử dụng TKB. Ban đầu, mặc đinh tài khoản gửi yêu cầu và các tài khoản có quyền admin trên Phần mềm quản lý trường học vnEdu sẽ có quyền xếp TKB. Nếu muốn bổ sung cho các tài khoản khác, admin nhà trường sẽ cấp quyền như hướng dẫn tại đây: 
  • Nhà trường đã nhập đủ dữ liệu trên vnEdu, bao gồm: Lớp học, Giáo viên, Môn học , PCGD.