3923719
LI3rpgEQ4ORiHBBtJ4rfM6kN/q6hDfM0g6UN/2SnceDDmPHtjFnRiMLFIRYOdrY6
377373
Dòng thời gian
0
0
  • Dòng thời gian

.
Ứng dụng Thời khóa biểu được cung cấp bởi Mạng giáo dục Việt Nam vnEdu cho các nhà trường đã khởi tạo trường học trên vnEdu. Nhà trường có thể sắp xếp Thời khóa biểu cho trường học một cách dễ dàng với dữ liệu có sẵn trên vnEdu. Thời khóa biểu đã xếp được cập nhật lên website của nhà trường ngay lập tức. 
Hãy khám phá những tính năng nổi bật của ứng dụng Thời khóa biểu tại đây!